I mina föreläsningar varvar jag humor med allvar. Det blir en blandning av musik, dagboksanteckningar från förr, färgglada måeendekurvor och en inblick i hur det är när allt svartnar.

Framförallt vill jag främja öppenhet och motverka skam och visa en nyanserad bild av hur det är att leva med psykisk ohälsa.  Jag vill få människor att våga prata med varandra (vi är alla psykon på ett eller annat sätt!)

Jag är Hjärnkoll-ambassadör för att jag tror på att prata om psykisk ohälsa på ett ofarligt sätt, så att människor kan ta det till sig. Vi behöver normalisera den psykiska ohälsan för att minska utanförskap och få människor att våga söka hjälp om de behöver.

I min utopi så har jag förbättrat vården så att alla får ett bra bemötande och tas om hand på bästa möjliga sätt. Allt är inte svart eller vitt och jobbiga saker kan leda till något bra. Jag vill förmedla hopp!

Mer om Isabelle:

Läs Isabelles berättelse på VÅGAPRATA:

Alldeles runt hörnet skrev han på min handled

Lyssna på podden VÅGAPRATA (psykisk ohälsa på sociala medier)

Isabelle pratar om bipoläritet