Beskriv sammanhanget där hen ska föreläsa.
Till exempel en speciell diagnos eller erfarenhet av en viss behandling.
Fyll i om du har ett önskemål på vilken ambassadör du vill ska föreläsa.
Fakturamottagare, adress och eventuellt organisationsnummer.
Fyll i om du önskar få din faktura via mail.
Vid val av "Annat", vänligen fyll i nedan varifrån