Jag talar utifrån barnets perspektiv, om hur det är att växa upp i ett hem med alkoholmissbruk och psykisk sjukdom.

Jag talar om:

– svårigheterna i att som barn våga nå ut till en annan vuxen och be om hjälp.

– skam, beskyddarinstinkt och lojalitetskänslor som försvårar.

– skolans och socialtjänstens ansvar i att se varje barn och lägga märke till ”varningssignaler” som kan tyda på att något inte står rätt till.

– vikten att som vuxen agera tidigt då ett barn mår dåligt.

Mitt lidande hade kunnat begränsas om jag fått hjälp i tid. Först som tonåring vågade jag ta kontakt med socialtjänsten och berättade hur det var hemma. Tyvärr erbjöds jag inget stöd i mitt dåliga mående, och detta ledde över tid till att jag idag lever med diagnoserna Bipolär sjukdom 2, Emotionellt instabilt personlighetssyndrom samt Posttraumatisk stressyndrom. 

Idag lever jag ett liv där jag är medveten om vad jag behöver tänka på för att må bra. Jag pratar om sårbarhetsfaktorer, självmedkänsla, rutiner, vikten av träning och kost och att jobba med sina tankemönster. Mitt hopp är att kunna inspirera och ge kraft, genom att berätta om min resa. 

Mer om Malene:

Läs Malenes berättelse på Våga Prata

Det var ingen i vuxenvärlden som såg mig

Lyssna på podden Våga Prata (psykisk ohälsa på sociala medier)

Malene berättar om uppväxten med EIPS, Borderline