Ambassadörsrollen

Ambassadörerna leder utbildningar, startar diskussioner, arrangerar samtalsgrupper och annat – på skolor, arbetsplatser, myndigheter och ute i samhället. Våra ambassadörer syns och hörs också ofta i media. Vi har också ambassadörer som specialutbildat sig kring arbetsliv och slutenvården samt psykisk ohälsa bland unga.

 

Uppdragen

Antingen kan  ni själva fundera ut vad som bäst fungerar för er verksamhet – en föreläsning, samtalsgrupp eller workshop? Eller så förklarar ni era behov för oss och vi tar fram det vi tror passar bäst. I föreläsningarna är det den egna berättelsen som är den bärande kraften och i berättelsen ligger fokus på lösningen mer än på problemet. I samtalsgrupper samlar ni en mindre grupp för ett samtal kring de frågor som är aktuella för er del. Vi kan förutom de färdiga workshops som presenteras nedan skräddarsy uppdraget för era specifika behov, t ex en fokusgrupp för att diskutera ett särskilt område eller en panel till konferenser och seminarier.

Hjärnkoll Stockholms ambassadörer håller även digitala föreläsningar via länk, vilket skapar flera möjligheter för dig som beställare att boka en Hjärnkollambassadör. Priset för en digital föreläsning är detsamma som för en ordinarie föreläsning.

 

Hur bokar jag en ambassadör och vad kostar det?

För att boka en ambassadör kan du börja med att fylla i bokningsformuläret, så hör vi av oss. Kontakta oss gärna på boka@hjarnkollstockholm.se om du har frågor om våra ambassadörer, ambassadörsbokningar eller kring kostnader gällande t.ex. arbetslivskonceptet, panelsamtal eller fokusgrupper.

Här har du aktuell prislista. I händelse av inställd föreläsning, mindre än 7 dagar, orsakad av uppdragsgivaren, betalar uppdragsgivaren fullt arvode till föreläsaren samt ersätter resor och eventuellt boende som ej går att avboka. I händelse av sjukdom eller annan oförutsedd händelse, försöker Hjärnkoll att ersätta uppdragsgivaren med en Iikvärdig föreläsare.

 

Hjärnkoll Ung

Hjärnkoll Ung är Hjärnkoll Stockholms satsning på unga ambassadörer. Ambassadörerna är mellan 18-30 år och har egen erfarenhet av psykisk ohälsa. De besöker framför allt skolor, elevhälsan, vårdcentraler, BUP-mottagningar och psykiatrin för att delge sin berättelse och ge inspiration till hur man kan öppna upp för att börja prata om psykisk ohälsa. De ger en inblick i vad unga människor behöver och vilken sorts stöd de vill ha. Ung-ambassadörerna håller föreläsningar, samtalsgrupper och workshops, samt deltar i referensgrupper, paneler, samtal och liknande.

 

Arbetsliv

Konceptet består av en föreläsning av en Hjärnkollambassadör med egen erfarenhet av psykisk ohälsa och arbetsliv, som fått särskild utbildning för uppdraget. Det övergripande syftet med konceptet är att synliggöra den psykiska ohälsan i arbetslivet och bidra till att medarbetare och chefer ska vara bättre rustade för och mer inspirerade till att arbeta med att förebygga och hantera psykisk ohälsa på arbetsplatsen. Läs mer här om Hjärnkoll arbetsliv

 

Hantering av personuppgifter

Hjärnkoll Stockholm sparar kontaktuppgifter (namn, adress, mejladress, telefonnummer) till uppdragsgivare, för att kunna följa upp och kvalitetssäkra vårt arbete och för att kunna marknadsföra vårt erbjudande. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter.