Kan man bli frisk från psykisk ohälsa?

Jag har varit längst ner på den djupaste botten men också högst upp i himlens ljus med två sjukdomsepisoder i livet vid 17 och 27 års ålder. Därefter har jag inte behövt insjukna igen utan har med hjälp av läkares hjälp kunnat sluta med min stämningsstabiliserande medicin och tar nu bara naturliga preparat och lever sunt. 

Första gången jag insjuknade i psykos var jag 17 år och utbytesstudent i USA. Tio år senare, efter akademiska studier och när jag hade fått mitt första jobb, insjuknade jag igen i Uppsala och fick då diagnosen bipolär, typ 1. Jag delger mina erfarenheter kring inläggning och bältesläggning i USA, slutenvård i Sverige, medicinering, terapi, läkarkontakter, arbetslivsinriktad rehabilitering, samt naturliga vägar och alternativ till psykofarmaka.

Jag delar med mig av mina framgångsfaktorer vid bipolär diagnos. Ett liv där fokus hela tiden ligger på balans mellan vila och aktivitet samt lagom dos av kost, motion och sömn. För mig har yoga, ayurveda, mindfulness och frigörande dans haft stor betydelse för läkning och välmående, men också naturen, löpning och träning på gym. För att inte glömma stöd från familj, vänner och nära relationer och många gånger förstående läkare, terapeuter och arbetsgivare.

I dag lever jag ett friskt, ”normalt” och harmoniskt liv med jobb och pojkvän. I min anställning som jobbcoach ger jag stöd till andra som har funktionsutmaningar. Som egen företagare undervisar jag yoga, mindfulness och ayurveda.

Med min berättelse vill jag sprida hopp och inspirera andra med psykisk ohälsa att genom en sund livsstil, dagliga rutiner och viss disciplin hitta livsglädje och tillfrisknande igen. Jag vill bidra till öppenhet och kunskap om psykisk ohälsa samt minska fördomar, skuld och skam. Kanske kan även du få med dig några tips och idéer kring naturliga vägar och alternativ som kan vara intressanta att pröva för bättre välbefinnande.