Hjärnkoll startades 2009 som ett regeringsuppdrag till Myndigheten för Delaktighet och NSPH för att motverka fördomar och sprida kunskap om psykisk ohälsa, med hjälp av egna berättelser. Idag drivs Hjärnkoll som ett riksförbund med regionala föreningar över hela landet. Läs mer om det längre ner på sidan.

I Stockholm har vi ett 50-tal ambassadörer som fått särskild utbildning i att sprida kunskap och motverka fördomar om psykisk ohälsa på arbetsplatser, organisationer, i vården och på skolor. Du kan boka dem för en föreläsning, men ambassadörerna kan även medverka i fokusgrupper, och andra samtal, intervjuer, filminspelningar för utbildning, media och annat.

Våra ambassadörer har många olika erfarenheter. Exempel på dem är:

ADHD * ADD * AST/Autism/Aspergers * Tourettes * OCD/tvång * Bipolär * GAD * BDD/Dysmorfofobi * Specifik fobi * EIPS/Borderline * PTSD * Samlarsyndrom * Paniksyndrom * Depression * Dyslexi * Dyskalkyli * Schizofreni och liknande tillstånd * Psykos * Inlagd på slutenvård * Tvångsvård * Bältning * ECT (el-behandling) * Ångesttillstånd * Självskada * Suicidförsök * Alkoholmissbruk * Tablettmissbruk * Drogmissbruk * Kriminalitet * Poliskontakt/hämtad av Polis * Våld i hemmet/nära relationer * Skolavhopp och hemmasittade * Utländsk bakgrund * Flykt och migration * Hedersproblematik * HBTQ och psykisk ohälsa * Lindrig intellektuell utvecklingsstörning * Bott i fosterhem/fosterfamilj * Utmattningssyndrom * Förlossningspsykos.

Vissa föreläsare kan föreläsa på engelska, arabiska och andra språk. Läs mer under Våra ambassadörer. Vi har även digitala föreläsningar!

________________________________________________________________________________

 

Mer om Hjärnkoll Stockholm

Hjärnkoll Stockholm ansvarar för verksamheten i Stockholms län och ingår i Riksförbundet Hjärnkoll.

Hjärnkoll Stockholm är en del av NSPH Stockholm Län
I NSPH Stockholms län ingår Stockholmsföreningarna:

Attention Stockholm – Intresseorganisation för ADHD, Tourette’s syndrom, Aspergers syndrom, och Autismspektrumtillstånd.
Brukarföreningen Stockholm – En organisation som helt består av och vänder sig till alla människor som använder narkotika.
Fontänhuset Sköndal – För arbete, delaktighet och social gemenskap.
Fountainhouse Stockholm – Erbjuder arbete och gemenskap som en väg till återhämtning från psykisk ohälsa.
FMN Storstockholm – Föräldraföreningen mot narkotika.
OCD föreningen Stockholm – Intresseorganisation för personer med tvångssyndrom/OCD, anhöriga och yrkesverksamma.
SHEDO – Sprider kunskap om självskadebeteende och ätstörningar.
Suicide Zero – Är en ideell organisation som arbetar för att förbygga självmord.
SANE – För personer med neuroinflammatoriska och autoimmuna tillstånd med psykiatriska symtom, främst PANS.