Vår verksamhet

90 ambassadörer
I Stockholm har vi ett hundratal ambassadörer som fått särskild utbildning i att sprida kunskap och motverka fördomar om psykisk ohälsa på arbetsplatser, organisationer, i vården och på skolor. Du kan boka dem för till exempel en föreläsning, workshop eller samtalsgrupp. Ambassadörerna kan även medverka i fokusgrupper, intervjuer och andra samtal. Våra ambassadörer har alla olika erfarenheter. Exempel på dem är:
ADHD * ADD * AST/Autism/Aspergers * Tourettes * OCD/tvång * Bipolär * GAD * BDD/Dysmorfofobi * Specifik fobi * EIPS/Borderline * PTSD * Samlarsyndrom * Paniksyndrom * Depression * Dyslexi * Dyskalkyli * Schizofreni och liknande tillstånd * Psykos * Inlagd på slutenvård * Tvångsvård * Bältning * ECT (el-behandling) * Ångesttillstånd * Självskada * Suicidförsök * Alkoholmissbruk * Tablettmissbruk * Drogmissbruk * Kriminalitet * Poliskontakt/hämtad av Polis * Våld i hemmet/nära relationer * Skolavhopp och hemmasittade * Utländsk bakgrund * Flykt och migration * Hedersproblematik * HBTQ och psykisk ohälsa * Lindrig utvecklingsstörning * Bott i fosterhem/fosterfamilj * Utmattningssyndrom * Förlossningspsykos.
Vissa föreläsare kan föreläsa på engelska, arabiska och andra språk. Läs mer under Våra ambassadörer.  Nu har vi även digitala föreläsningar!

********

SKOGSTOKIG
Hjärnkoll Stockholms senaste satsning heter SKOGSTOKIG. Syftet är att motverka psykisk ohälsa genom att komma ut i skogen och genom satsningen – där Hjärnkoll Stockholms ambassadörer går ut i skogen tillsammans och skriver om sina upplevelser – vill vi inspirera alla de som sitter hemma under Corona att också komma ut i naturen. Läs pressmeddelandet här.Hjärnkoll Stockholms Facebooksida kan du följa ambassadörernas upplevelser i skogen!

********

Hjärnkoll Ung
I Hjärnkoll Ung delar våra unga vuxna ambassadörer sina erfarenheter av skola, vård och arbetsliv. Du kan boka dem till föreläsningar, fokusgrupper, paneldebatter och andra samtal som förs om ungas psykiska ohälsa. Läs mer om Hjärnkoll Ung.

********

VÅGA PRATA psykisk ohälsa på sociala medier
Hjärnkoll Stockholm driver VÅGA PRATA (psykisk ohälsa på sociala medier), där unga berättar om sin psykiska ohälsa på sociala medier. Syftet är att vara en motkraft till de perfekta och tillrättalagda bilder vi ofta möter på sociala medier och berätta hur det är att vara ung med psykisk ohälsa idag. VÅGA PRATA är även en kunskapsbank för alla som möter unga i sitt arbete eller privatliv. Projektet finansieras av Postkodsstiftelsen. Läs mer på www.vagaprata.nu

********

Samtal i St Paul
I samarbete med Stockholms Stadsmission håller vi Samtal i St paul, där vi varje vecka möter en människa som påverkas av psykisk ohälsa på teman som Ensamhet, Utanförskap, Anhörig, Beroende, Rädsla, Fattigdom m fl. Nu har vi Coronaspecial i St Paul. Alla samtal livesänds på Hjärnkoll Stockholms Facebooksida och ligger därefter kvar. Här kan du se samtalen!

********

Skolworkshops
Vi är även ute i Stockholms högstadie- och gymnasieskolor med vår workshop Stanna kvar i skolan. Syftet är att få unga att börja prata om hur de mår på insidan, då vi vet att psykisk ohälsa är en stark bidragande orsak till hemmasittande och skolavhopp.

********

Hjärnkoll Stockholm är en del av NSPH Stockholm