Vår verksamhet

 

Hjärnkoll startades 2009 som ett regeringsuppdrag till Myndigheten för Delaktighet och NSPH för att motverka fördomar och sprida kunskap om psykisk ohälsa, med hjälp av egna berättelser. Idag drivs Hjärnkoll som självständiga föreningar över hela landet. Läs mer om det längre ner på sidan.

 

100 ambassadörer
I Stockholm har vi ett hundratal ambassadörer som fått särskild utbildning i att sprida kunskap och motverka fördomar om psykisk ohälsa på arbetsplatser, organisationer, i vården och på skolor. Du kan boka dem för till exempel en föreläsning, workshop eller samtalsgrupp. Ambassadörerna kan även medverka i fokusgrupper, intervjuer och andra samtal.

Ni kan även boka en digital föreläsning eller beställa en inspelad föreläsning, som ni kan titta på när det passar er!

Våra ambassadörer har många olika erfarenheter. Exempel på dem är:

ADHD * ADD * AST/Autism/Aspergers * Tourettes * OCD/tvång * Bipolär * GAD * BDD/Dysmorfofobi * Specifik fobi * EIPS/Borderline * PTSD * Samlarsyndrom * Paniksyndrom * Depression * Dyslexi * Dyskalkyli * Schizofreni och liknande tillstånd * Psykos * Inlagd på slutenvård * Tvångsvård * Bältning * ECT (el-behandling) * Ångesttillstånd * Självskada * Suicidförsök * Alkoholmissbruk * Tablettmissbruk * Drogmissbruk * Kriminalitet * Poliskontakt/hämtad av Polis * Våld i hemmet/nära relationer * Skolavhopp och hemmasittade * Utländsk bakgrund * Flykt och migration * Hedersproblematik * HBTQ och psykisk ohälsa * Lindrig intellektuell utvecklingsstörning * Bott i fosterhem/fosterfamilj * Utmattningssyndrom * Förlossningspsykos.
Vissa föreläsare kan föreläsa på engelska, arabiska och andra språk. Läs mer under Våra ambassadörer.   Vi har även digitala föreläsningar!

________________________________________________________________________________

HJÄRNKOLL UNG
I Hjärnkoll Ung delar våra unga vuxna ambassadörer sina erfarenheter av skola, vård och arbetsliv. Du kan boka dem till föreläsningar, fokusgrupper, paneldebatter och andra samtal som förs om ungas psykiska ohälsa. Läs mer om Hjärnkoll Ung.

________________________________________________________________________________

VÅGA PRATA (psykisk ohälsa på sociala medier)
Hjärnkoll Stockholm driver VÅGA PRATA (psykisk ohälsa på sociala medier), där unga berättar om sin psykiska ohälsa på sociala medier. Syftet är att vara en motkraft till de perfekta och tillrättalagda bilder vi ofta möter på sociala medier och berätta hur det är att vara ung med psykisk ohälsa idag. VÅGA PRATA är även en kunskapsbank för alla som möter unga i sitt arbete eller privatliv. Läs mer på www.vagaprata.nu

________________________________________________________________________________

SAMTAL I ST PAUL
I samarbete med Stockholms Stadsmission håller vi Samtal i St paul, där vi varje vecka möter en människa som påverkas av psykisk ohälsa på teman som Ensamhet, Utanförskap, Anhörig, Beroende, Rädsla, Fattigdom m fl. För närvarande har vi ingen livepublik, utan delar samtalen på facebook. Här kan du se samtalen!

________________________________________________________________________________

FÖRELÄSNINGAR OCH WOKSHOPS I SKOLOR
Vi är ute i Stockholms högstadie- och gymnasieskolor med vår workshop Stanna kvar i skolan. Syftet är att få unga att börja prata om hur de mår på insidan, då vi vet att psykisk ohälsa är en stark bidragande orsak till hemmasittande och skolavhopp.

________________________________________________________________________________

SÅ HANTERAR DU PSYKISK OHÄLSA VID HEMARBETE
Många arbetar hemma under pandemin och alla mår inte bra av det. Kanske bor man själv och spenderar för mycket tid i ensamhet, eller så har man svårt att klara rutiner och att driva sig själv. Några dricker för mycket alkohol medan andra får problem med familjelivet. Vi har ambassadörer som föreläser just om detta: hur du klarar den psykiska hälsan i isolation eller vid hemarbete. Föreläsningen kan ske över den digitala plattform som ni själva väljer, eller de som vi erbjuder: för närvarande Zoom och Teams. Gör en intresseanmälan här!

________________________________________________________________________________

HJÄRNKOLL MAN
Hjärnkoll Stockholms senaste satsning är Hjärnkoll Man. Med Hjärnkoll Man vill vi uppmuntra män till att prata om hur de mår – egentligen. Män toppar självmordsstatistiken idag då majoriteten av alla självmord begås av män. Samtidigt lever föreställningen starkt kvar att män inte ska vara svaga och prata om att man mår dåligt. Läs mer om Hjärnkoll Man här.

________________________________________________________________________________

HJÄRNKOLL WORKPLACE
Under 2022 fokuserar vi på psykisk ohälsa på arbetsplatsen. Vi utbildar ambassadörer med erfarenhet av detta som kommer att dela sina erfarenheter och kunskap om hur arbetsgivare kan upptäcka och motverka framför allt utmattning på arbetsplatsen. Läs mer om Hjärnkoll Workplace här.

________________________________________________________________________________

 

Mer om Hjärnkoll Stockholm

Hjärnkoll Stockholm ansvarar för verksamheten i Stockholms län och ingår i Riksförbundet Hjärnkoll. Ansvarig för Hjärnkoll Stockholm är Lou Rehnlund lou.rehnund@hjarnkollstockholm.se

Hjärnkoll Stockholm är en del av NSPH Stockholm Län
I NSPH Stockholms län ingår Stockholmsföreningarna:

Attention Stockholm – Intresseorganisation för ADHD, Tourette’s syndrom, Aspergers syndrom, och Autismspektrumtillstånd.
Brukarföreningen Stockholm – En organisation som helt består av och vänder sig till alla människor som använder narkotika.
Fontänhuset Sköndal – För arbete, delaktighet och social gemenskap.
Fountainhouse Stockholm – Erbjuder arbete och gemenskap som en väg till återhämtning från psykisk ohälsa.
FMN Storstockholm – Föräldraföreningen mot narkotika.
OCD föreningen Stockholm – Intresseorganisation för personer med tvångssyndrom/OCD, anhöriga och yrkesverksamma.
SHEDO – Sprider kunskap om självskadebeteende och ätstörningar.
Trygga barnen – För barn som har en förälder med ett missbruk, beroende eller psykisk ohälsa.
SANE – För personer med neuroinflammatoriska och autoimmuna tillstånd med psykiatriska symtom, främst PANS.