_______________________________________________________________

HJÄRNKOLL UNG
I Hjärnkoll Ung delar våra unga vuxna ambassadörer sina erfarenheter av skola, vård och arbetsliv. Du kan boka dem till föreläsningar, fokusgrupper, paneldebatter och andra samtal som förs om ungas psykiska ohälsa. Läs mer om Hjärnkoll Ung.

_______________________________________________________________

VÅGA PRATA (psykisk ohälsa på sociala medier)
Hjärnkoll Stockholm driver VÅGA PRATA (psykisk ohälsa på sociala medier), där unga berättar om sin psykiska ohälsa på sociala medier. Syftet är att vara en motkraft till de perfekta och tillrättalagda bilder vi ofta möter på sociala medier och berätta hur det är att vara ung med psykisk ohälsa idag. VÅGA PRATA är även en kunskapsbank för alla som möter unga i sitt arbete eller privatliv. Läs mer på www.vagaprata.nu

_______________________________________________________________

SAMTAL I ST PAUL
I samarbete med Stockholms Stadsmission spelade vi in “Samtal i St Paul”, där vi varje vecka möter en människa som påverkats av psykisk ohälsa på teman som Ensamhet, Utanförskap, Anhörig, Beroende, Rädsla, Fattigdom m fl. Här kan du se samtalen!

_______________________________________________________________

FÖRELÄSNINGAR OCH WOKSHOPS I SKOLOR
Vi är ute i Stockholms högstadie- och gymnasieskolor med vår workshop Stanna kvar i skolan. Syftet är att få unga att börja prata om hur de mår på insidan, då vi vet att psykisk ohälsa är en stark bidragande orsak till hemmasittande och skolavhopp.

_______________________________________________________________

HJÄRNKOLL MAN
Hjärnkoll Stockholms senaste satsning är Hjärnkoll Man. Med Hjärnkoll Man vill vi uppmuntra män till att prata om hur de mår – egentligen. Män toppar självmordsstatistiken idag då majoriteten av alla självmord begås av män. Samtidigt lever föreställningen starkt kvar att män inte ska vara svaga och prata om att man mår dåligt. Läs mer om Hjärnkoll Man här.

_______________________________________________________________

HJÄRNKOLL WORKPLACE
Under 2022 fokuserar vi på psykisk ohälsa på arbetsplatsen. Vi utbildar ambassadörer med erfarenhet av detta som kommer att dela sina erfarenheter och kunskap om hur arbetsgivare kan upptäcka och motverka framför allt utmattning på arbetsplatsen. Läs mer om Hjärnkoll Workplace här.

________________________________________________________________