Genom Hjärnkoll Arbetsliv kan arbetsplatser få en möjlighet att diskutera hur man kan agera vid tecken på psykisk ohälsa. Arbetsgivare kan ofta förbättra sina rutiner och öka sin kunskap i hur de kan hantera pågående psykisk ohälsa på bästa sätt för arbetstagaren.

Genom digitala eller fysiska föreläsningar och efterföljande workshop eller frågestund kan medarbetare och ledning få en bra start på ett arbete med att hantera psykisk ohälsa på arbetsplatsen. Hjärnkolls ambassadörer har alla egen erfarenhet och är utbildade föreläsare.

Majoriteten av alla sjukskrivningar idag sker på grund av psykisk ohälsa. En stor orsak till sjukskrivning är utmattningssyndrom. Risken är högst i trettioårsåldern och i “kontaktyrken”, alltså i arbete med patienter, klienter, kunder, elever eller brukare. Vård- och omsorgspersonal är den största yrkesgruppen som riskerar sjukskrivning, oavsett diagnos och den offentliga sektorn – kommuner, landsting, stat och offentliga bolag – står för en stor del av sjukskrivningarna på grund av psykisk ohälsa. Även intresseorganisationer och religiösa samfund ligger högt i statistiken. Psykiska diagnoser dominerar bland sjukskrivningarna i tjänstemannayrken och yrken som kräver längre utbildning.

Lever man med en eller flera diagnoser så ökar risken för stressrelaterad ohälsa. Utmattning behöver inte ha sitt ursprung på arbetsplatsen. Det kan uppstå privata kriser så som skilsmässa, dödsfall och sjukdom, som påverkar vår psykiska hälsa. I de fall utmattningen har sin orsak i arbetet, behöver en utredning kring arbetsmiljön göras.

Genom Hjärnkoll Arbetsliv blir arbetsgivare och personal bättre rustade inför psykisk ohälsa på arbetsplatsen: Arbetsgivaren ökar sin kunskap om hur den kan ta hand om en anställd som drabbas av psykisk ohälsa och arbetstagarna får möjlighet att diskutera hur de själva kan agera samt förebygga psykisk ohälsa på arbetsplatsen.

Kostnad

  • Föreläsning av en Hjärnkollambassadör med frågestund eller workshop: från 6 200 (moms tillkommer ej) Kontakta oss gärna med en förfrågan: Intresseanmälan Hjärnkoll Arbetsliv

 

Se seminariet “Motverka psykisk ohälsa på arbetsplatsen” online!