UTVECKLA DIN ARBETSPLATS med Hjärnkoll arbetsliv
Aldrig tidigare har så många varit sjukskrivna på grund av stress. Psykisk ohälsa står idag för över hälften av alla längre sjukfall och det är stressrelaterade sjukfall som är vanligast*

Utmattning behöver inte ha sitt ursprung på arbetsplatsen. Det kan uppstå privata kriser så som skilsmässa, dödsfall och sjukdom, som påverkar vår psykiska hälsa. Lever man med en eller flera diagnoser så ökar risken för stressrelaterad ohälsa. Oavsett orsak så påverkas arbetsplatsen såväl som individen och det finns mycket att göra för att lindra och förebygga.


FÖRELÄSNING/WORKSHOP
– Psykisk ohälsa på arbetsplatsen

Genom Hjärnkoll Arbetsliv kan arbetsplatser få en möjlighet att diskutera hur man kan agera vid tecken på psykisk ohälsa. Arbetsgivare kan ofta förbättra sina rutiner och öka sin kunskap om psykiska olikheter och om hur de kan lindra och förebygga psykisk ohälsa på bästa sätt för arbetstagaren. Genom digitala eller fysiska föreläsningar och efterföljande workshop eller frågestund kan medarbetare och ledning få en bra start på ett arbete med att hantera psykisk ohälsa på arbetsplatsen. Hjärnkolls ambassadörer har alla egen erfarenhet och är utbildade föreläsare. Hjärnkoll Stockholm har ca 50 ambassadörer. De håller föreläsningar om psykisk ohälsa på skolor, arbetsplatser, myndigheter och ute i samhället.

INNEHÅLL
Föreläsning av en Hjärnkollambassadör med frågestund eller workshop, efter era behov (digitalt eller fysiskt)

KOSTNAD
från 8 600 kr (moms tillkommer ej)

ANMÄLAN
Boka via: boka@hjarnkollstockholm.se eller fyll i vårt intresseformulär 
Kontakta oss gärna med frågor: info@hjarnkollstockholm.se

 

Föreläsningar som hålls av personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa är mer givande för de som lyssnar. I vår senaste utvärdering är genomsnittet 6,68 av 7 för framförande.

 Citat från åhörare:
“Det finns en väg till återhämtning,det finns hopp”
“Otroligt gripande autentiskt, Värdefullt att få höra, Inspirerande”

 

OM HJÄRNKOLL Hjärnkoll arbetar för att motverka fördomar och sprida kunskap om psykisk ohälsa, med hjälp av upplevda erfarenheter. Vi startade 2009, och är idag en ideell förening utan vinstsyfte. Hjärnkoll består av ett riksförbund och ett antal regionala föreningar vars ambassadörer föreläser, håller workshops, deltar i samtal och annat. Vår vision är att alla ska ha samma rättigheter och möjligheter oavsett psykiska olikheter. Forskning visar att det mest framgångsrika sättet att förbättra attityder och minska stigmatisering är möten med människor som berättar om sina erfarenheter av psykisk ohälsa. Därför finns Hjärnkollambassadörer.

Vi kan lära oss att fungera olika – tillsammans!

 

HJÄRNKOLL STOCKHOLM är en del av NSPH Stockholms län som är en sammanslutning av patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom det psykiatriska området. Vi ser oss patienter, brukare och anhöriga som en oumbärlig resurs i samhället och i utvecklingen av vård, stöd och behandling. Vårt huvudsakliga mål är att våra medlemsorganisationer ska få större inflytande över de beslut som tas inom området. 

Se seminariet “Motverka psykisk ohälsa på arbetsplatsen” online! 

*https://www.forsakringskassan.se/nyhetsarkiv/nyheter-press/2023-10-17-rekordmanga-sjukskrivningar-pa-grund-av-stress