Under föredraget berättar Maria om hur livet förändras när hon som ung, ambitiös kvinna plötsligt insjuknar utomlands mitt i en lovande, internationell karriär. Efter det blir livet inte detsamma igen och innehåller daglig, psykisk smärta. Men efter några års rehabilitering blir livet faktiskt konstigt nog ännu bättre än innan!

Maria beskriver det som att hon innan sjukdomen visserligen hade gott självförtroende, men låg självkänsla. Hon var arbetsmässigt lyckad, men inte lycklig. Ständigt levde hon med en gnagande känsla av att hon egentligen ville vara någon annan. Sjukdomen räddade mig, faktiskt, berättar hon. För den tvingade mig att identifiera mig med något annat än med mitt intellekt och mina arbetsprestationer. Det blev helt enkelt livsnödvändigt för mig att hitta fram till den Maria jag är, utan min tjusiga meritlista. Den resan går under några år från fullständig skam och identifikation med intellektet till en känsla av mening, välbefinnande och att trivas med sig själv. Slutligen uppfyller hon också sina jobbdrömmar och gör karriär ändå.

Under föredraget kommer Maria att berätta om hur psykisk ohälsa och utmattningssyndrom kan uppstå och förebyggas på arbetsplatser och vilka strategier som hjälpt henne att tillfriskna och hålla sig frisk. Hon delar också med sig av sina erfarenheter av rehabilitering och hur chefer och medarbetare kan lära sig att kommunicera och samarbeta, för att medarbetare med psykisk ohälsa ska kunna blomstra. Maria är utbildad journalist och miljövetare och har även en examen i psykologi. Idag jobbar hon som handläggare och nationell expert på en statlig myndighet.

Marias huvudbudskap är att det går att leva ett lyckligt liv, även om det innehåller daglig smärta. Hon menar också att det visserligen inte är oproblematiskt att arbeta och leva med psykisk ohälsa, men att det är fullt möjligt att både prestera och göra karriär.

Främsta målgrupper är organisationer, arbetsplatser och människor med psykisk ohälsa, som vill må bättre.