Caroline bor i en förort till Stockholm med möjligheten att vara nära naturen med djuren som lever vilt. Hon har även stor trädgård för att kunna odla på och hon har tre kaniner som tävlar i kaninhoppning. Det var 2016 som en upptäckt genom ett blodprov taget i ett forskningsprojekt som Caroline fick veta att hon har en genmutation som var en okänd mutation och så ovanlig att bara 10 st i världen har det. Det kallas Bainbrigdge-ropers syndrom och hon är äldst av de personer som lever med det, de andra som har det är 2-6 år.

Sedan tidigare hade Caroline vid 6 års ålder fått diagnosen språkstörning med motoriska problem. Caroline har erfarenhet av en skolgång med mycket mobbing och hon bytte skola 5 gånger. Hon hamnade mellan stolarna och var knappt med på idrotten. Efter några år i arbetslivet gick hon in i väggen. En viktig vändpunkt kom när hon gav LSS en chans, det stärkte verkligen på ett personligt sätt och synen på samhället! Hon fick även verktyg som är användbara under livet och för återhämtning. Det tog 3-4 år för Caroline att komma upp till ytan igen och att kunna lita på myndigheter. Idag har hon en egen blomstrande verksamhet genom sitt kaninhotell och ett stort engagemang i olika samhällsfrågor.

Caroline vänder sig till åhörare som exempelvis myndigheter, sjukvården, stödverksamheter, arbetsgivare och andra instanser som är intresserade av att höra en livsberättelse om den påverkan ett bemötande kan ge och om återhämtning. Hon vänder sig även till politiker samt anhöriga och dem som lever med liknande diagnoser för att berätta om hur det är att leva med diagnoser och för att ge hopp och kunskap. Caroline kan även vid intresse ställa upp på intervjuer med journalister.