Mathias föreläser om hur han fick sin ADHD-diagnos i gymnasiet och hur han har kämpat med extrem prestationsångest och återkommande depressioner under sin skolgång. Han berättar även om uppväxten med en förälder som har bipolär diagnos. Detta har påverkat hela hans barndom, inte minst kring vem eller vad som behöver prioriteras i hemmet.

Idag vill Mathias dela med sig av sina erfarenheter och strategier för att sätta sin egen mentala och fysiska återhämtning främst i vardagen. Genom det har han kunnat skapa en god relation, både till sig själv och till sina anhöriga.

Mathias är utbildad musikalartist och dansare. Han föreläser även om hur detta har hjälpt honom att hantera sin egen psykiska hälsa.