Ungas berättelser om psykisk ohälsa

På www.vagaprata.nu delar unga sina berättelser om psykisk ohälsa i bloggar, intervjuer och podd Läs mer »

Samtal i St Paul - nära samtal om livet

Se våra samtal från St Paul, där vi pratar om psykisk ohälsa kring olika teman och diagnoser. Samtal i St Paul »

Digitala föreläsningar

Nu har ni möjlighet att boka våra ambassadörer för digitala föreläsningar, som ni kan se var ni än befinner er. Vi använder oss av Zoom eller den plattform som ni använder er av idag. Vikan också spela in en filmad föreläsning, som er personal kan se när det passar er! Läs mer »

Våra koncept

Våra ambassadörer föreläser om bland annat: ADHD ADD, AST, Tourettes, OCD, Bipolär sjukdom, GAD, BDD/Dysmorfofobi, Specifik fobi, EIPS, PTSD, Samlarsyndrom, Paniksyndrom, Depression, Dyslexi, Dyskalkyli, Schizofreni och liknande tillstånd, Psykos, Inlagd på slutenvård, Tvångsvård, Bältning, ECT, Ångesttillstånd, Självskada, Suicidförsök, Alkoholmissbruk, Tablettmissbruk, Drogmissbruk, Kriminalitet, Poliskontakt, Våld i hemmet/nära relationer, Skolavhopp, Utländsk bakgrund, Hedersproblematik, HBTQ, Lindrig utvecklingsstörning, Bott i fosterhem/fosterfamilj, Migration och flykt, Förlossningspsykos samt att vara Anhörig till någon med ovanstående. Läs mer »

Hjärnkoll i skolan

Våra unga ambassadörer håller workshops och föreläsningar på högstadie- och gymnasieskolor för att uppmuntra till samtal om hur vi mår på insidan. Besöken har varit mycket uppskattade och 82% av eleverna uppgav att de lärt sig mer om psykisk ohälsa efter våra besök. Läs mer »