Män toppar självmordsstatistiken idag då majoriteten av alla självmord begås av män. Samtidigt lever föreställningen starkt kvar att män inte ska vara svaga och prata om att man mår dåligt. I vissa kulturer är det dessutom tabu att prata om psykisk ohälsa och som man ska man vara stark och bita ihop.

Hjärnkoll Man

Syftet med Hjärnkoll Man är att uppmuntra män till att prata om hur de mår – egentligen. Det finns en föreställning om att män ska vara starka och bita ihop och att visa sårbarhet är en svaghet som till varje pris måste döljas. Det vill vi ändra på.

Våga prata hjälper

Vi vet att man mår bättre av att prata om hur man mår än att hålla det inom sig. Någonstans kommer det ut, på ett eller annat sätt. Det kanske är lättare att visa ilska än sorg, fast det är samma känsla. Men agerar man ut aggression får man troligen inte den bekräftelse som man behöver. Andra behåller allt inom sig och får i stället problem  med sömn, magkrångel eller trötthet. Det ska aldrig behöva gå så långt att man undrar om livet är värt att leva. Det finns hjälp att få! Och framför allt hjälper det att prata om det.

Per, Freddot, Abdinassir och Mark är några av de ambassadörer för Hjärnkoll Stockholm, som delar sina erfarenheter av psykisk ohälsa för att uppmuntra fler män till att prata om hur de mår och genom det motverka självmord bland män.

Vill du boka en ambassadör i Hjärnkoll man för en föreläsning? Kontakta vår bokare på  boka@hjarnkollstockholm.se. Här nedan kan du läsa om några av våra ambassadörer och se filmer där de berättar.

Från vänster: Våra ambassadörer Per, Freddot, Abnissair och Mark, som du kan läsa om nedan.

Per
Per är arbetargrabben som gjorde karriär och blev chef inom den tunga industrin. Samtidigt kämpade han med psykisk ohälsa och självmedicinerade med alkohol. Han förlorade jobbet, huset och äktenskapet innan han sökte hjälp och fick diagnoserna Bipolär och ADD. Idag vill han hjälpa andra chefer att upptäcka psykisk ohälsa bland personalen.

Mark
Mark, som hade höga chefsposter inom Näringlivet, fick ADHD-diagnos i 50-årsåldern. “Det förklarar allt”, säger han och uppmuntrar andra med samma problem att göra en utredning. “Att vara en superpresterare är säkert bra för arbetsgivaren, men inte för ens personliga hälsa”, säger Mark.

Freddot
Freddot, som har autism, är journalist och författare. Han har nu skrivit boken “B-laget, rapport från ett utanförskap” om livet med autism. “Alla arbetsplatser skulle må bra av att utgå ifrån personer med autism”, säger Freddot och efterlyser mer tydlighet i arbetslivet.

Abdinassir
Abdinassir från Somalia, fick en panikattack på bussen och hämtatdes med ambulans. Nu vill upplysa människor från andra kulturer om psykisk ohälsa, något som är tabubelagt i många kulturer.

Se filmerna där Per, Mark, Abdinassir och Freddot berättar:

Pers film

Marks film

Abdinassirs film

Freddots film