Män toppar självmordsstatistiken idag då majoriteten av alla självmord begås av män. Samtidigt lever föreställningen starkt kvar att män inte ska vara svaga och prata om att man mår dåligt. I vissa kulturer är det dessutom tabu att prata om psykisk ohälsa och som man ska man vara stark och bita ihop.

Hjärnkoll Man

Syftet med Hjärnkoll Man är att uppmuntra män till att prata om hur de mår – egentligen. Det finns en föreställning om att män ska vara starka och bita ihop och att visa sårbarhet är en svaghet som till varje pris måste döljas. Det vill vi ändra på.

Våga prata hjälper

Vi vet att man mår bättre av att prata om hur man mår än att hålla det inom sig. Någonstans kommer det ut, på ett eller annat sätt. Det kanske är lättare att visa ilska än sorg, fast det är samma känsla. Men agerar man ut aggression får man troligen inte den bekräftelse som man behöver. Andra behåller allt inom sig och får i stället problem  med sömn, magkrångel eller trötthet. Det ska aldrig behöva gå så långt att man undrar om livet är värt att leva. Det finns hjälp att få! Och framför allt hjälper det att prata om det.

Vi söker män

Nu söker vi män som vill berätta om sina erfarenheter av psykisk ohälsa på myndigheter, skolor, utbildningar, företag och organisationer. Du får utbildning av oss och ersättning för ditt arbete. Vi kontaktar alla för en intervju.

Kontakta oss! Mejla oss på info@ hjarnkollstockholm.se och skriv Hjärnkoll Man i ämnesraden. Utbildningen sker under senhösten 2021.