Hjärnkoll Ung

Unga ambassadörer
Det förs idag många samtal om de ungas psykiska ohälsa, där de unga lyser med sin frånvaro. I Hjärnkoll Ung har vi utbildat ett trettiotal unga ambassadörer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa. De håller föreläsningar, deltar i paneldebatter, fokusgrupper och andra samtal som handlar om unga och psykisk ohälsa.

******

VÅGA PRATA psyisk ohälsa på sociala medier
Hjärnkoll Ung driver VÅGA PRATA psykisk ohälsa på sociala medier, där vi samlar in och delar ungas berättelser om psykisk ohälsa på webb, i podd och på sociala medier. Syftet är att vara en motbild till de perfekta ideal som oftas syns på sociala medier och visa att man inte är ensam om att ha det jobbigt. i berättelserna delar de unga med sig av strategier och tips som hjälpt dem. VÅGA PRATA är också en kunskapsbank till alla som möter unga i sitt yrkes- eller privatliv, där man kan lära sig mer om olika diagnoser och tillstånd, när man möter unga som mår dåligt. Läs mer på: www.vagaprata.nu

******

Stanna kvar i skolan
Stanna kvar i skolan är en specialdesignad workshop för högstadie- och gymnasieskolor för att initiera samtal om psykisk ohälsa och motverka skolavhopp. Våra unga ambassadörer berättar om sina erfarenheter av psykisk ohälsa i skolan och ger tips på hur man kan hantera den. I workshopen får eleverna prata om sin egen psykiska ohälsa, på ett tryggt sätt. Majoriteten av deltagarna upplevde att de lärt sig mer om psykisk ohälsa efter besöket och att de nu skulel agera om en kompis mådde dåligt. läs mer på: www.stannaiskolan.se

******

Hjärnkoll Ungs ambassadörer föreläser, håller workshops, deltar i paneldebatter, fokusgrupper och andra samtal som rör ungas psykiska hälsa. De har många olika erfarenheter som bland annat:

– Neuropsykiatriska diagnoser (ADHD, ADD, Aspergers)
– OCD och tvång
– Psykoser och Shizofreni
– EIPS/Borderline
– Bipolär sjukdom
– Depressioner och ångesttillstånd
– Ätstörningar och självskadebeteende
– Missbruk
– Kriminalitet
– Hedersproblematik
– Lindrig utvecklingsstörning
– Anhörigproblematik (familjemedlemmar med psykisk ohälsa)
– Multikulturell bakgrund
– HBTQ och psykisk ohälsa

Alla ambassadörer har genomgått en utbildning, där de fått lära sig att framföra sin berättelse på ett sätt som inger hopp. Du bokar ambassadörerna här: Våra ambassadörer