När man får barn så förväntas man vara en glad och lycklig mamma

Veronica föreläser om hur det var för henne när föräldraledigheten förvandlades till en mardröm då hon hamnade i en förlossningspsykos och behövde akut vård. Pappan tvingades själv ta ansvaret för barnet under en period.

Innan hon blev mamma arbetade hon som förskollärare och var högpresterande.  Hon vill sprida sin berättelse för att minska skulden och skammen som många mammor bär på när det inte blir så som man har tänkt sig. Hon delar också med sig av många användbara och värdefulla verktyg och strategier som har hjälpt henne att sänka kraven på sig själv för att kunna bli en lugnare och mer närvarande förälder, men framför allt, att vara en god förebild för sitt barn genom att prioritera sin egen hälsa och sitt välbefinnande.

Veronica fick många år senare diagnosen Bipolär sjukdom typ 1 efter att ha insjuknat på ett liknande sätt. Hon är mamma till en son som har diagnosen Asperger. Hon har utbildat sig till både friskvårdskonsulent och stresspedagog och strävar idag efter att vara sin egen bästa coach.