Ända sedan jag var i 11-12-årsåldern har jag levt med depression och ångest utan att förstå att jag inte hade behövt leva så. När jag fick diagnosen Aspergers syndrom förstod jag äntligen att det inte var fel på mig.  

En livlina för mej har varit att jag målat och tecknat mycket; jag använder ibland egna bilder när jag föreläser. Jag jobbar sedan ca 15 år tillbaka som både lärare och assistent på Ågesta folkhögskolas autism-och-aspergerlinje, där jag haft stor användning och nytta av mina personliga erfarenheter. Lika länge har jag regelbundet föreläst på Habiliteringens Kurs och Kunskapscenters utbildning för föräldrar till nydiagnostiserade barn och ungdomar.

År 2004 blev jag diagnostiserad med Asperger syndrom; det betydde otroligt mycket för mej att förstå att det inte var fel på mej, samt att det finns andra som fungerar ungefär som jag. Jag föreläser bland annat om hur det har varit för mej under skoltiden och i arbetslivet samt vilka anpassningar och stöd jag hade behövt för att det skulle underlättat för mej, samt hur man kan få ihop tillvaron som mamma till två barn med neuropsykiatriska diagnoser. Och framförallt hur man hittar strategier och verktyg för att få ett hållbart och bra liv och kunna ta tillvara på tillgångarna med att ha autism.