”Trots att jag hade både kunskap och verktyg för att bidra till att göra livet mer hanterbart var jag oförmögen att hjälpa mig själv”. 

Ingela föreläser om tiden innan, under och efter utmattning. Hennes erfarenheter kan vara värdefulla för:

  • Arbetsgivare, Arbetsförmedling, Försäkringskassa 

Hur kan arbetsgivare förebygga utmattning, förkorta sjukfrånvaro och underlätta återgång till arbete? Myndigheter har olika uppdrag och ansvarsområden som påverkar personen som är i behov av stöd. Samhället är föränderligt, vidareutveckling är ständigt aktuellt. Ingela deltar gärna med sitt perspektiv vid kvalitetsutvecklingsdagar.

  • Pedagoger, elevhälsa 

Psykisk ohälsa blir allt vanligare. Hur kan pedagoger stötta och skapa förutsättningar till en fungerande skolgång trots skiftande dagsform bland elever/studenter?

  • Vård- och omsorgspersonal 

Ingela har positiva erfarenheter kring vård och behandling. Hon delar gärna med sig av sin hälsoresa i syfte att stötta och inspirera patienter och vårdgivare.

  • Anhöriga 

Hur påverkar utmattning familjedynamiken? Ingela berättar om vad som har hjälpt och stärkt henne under tillfrisknandeprocessen.