”Jag trodde inte att man kunde bli utmattad när man var lycklig och arbetade med
något som var givande och meningsfullt”.

Jag föreläser om tiden innan, under och efter utmattning. Jag har även erfarenhet av
depression, ångest, PMS och PCOS (hormonell obalans).
Om du är arbetsgivare, vård- eller omsorgspersonal kan mina erfarenheter vara
värdefulla för dig; likaså om du arbetar inom Arbetsförmedlingen eller
Försäkringskassan. Hur kan arbetsgivare förebygga utmattning, förkorta
sjukfrånvaro och underlätta återgång till arbete? Vad kan man göra som kollega? Går
det att vara flexibel inom ramarna för Arbetsförmedlingens stödinsatser som sägs
vara individuellt anpassade och hur påverkar en pandemi systemet?

Det finns också ett anhörigperspektiv att belysa. Hur påverkar utmattning familjedynamiken och hur hanterar man det ständigt närvarande dåliga “föräldrasamvetet”? Jag berättar om vad som har hjälpt och stärkt mig under tillfrisknandeprocessen.

Jag vill inspirera till att hitta tillbaka till livet igen. Det är möjligt även om vägen dit kan
vara lång och full av uppförsbackar