Om Hjärnkoll Stockholm

Hjärnkoll Stockholm är en del av Riksförbundet Hjärnkoll och ansvarar för verksamheten i Stockholms län. Vi verkar för att minska fördomarna och okunskapen kring psykisk ohälsa genom våra ambassadörer, som med sin egen berättelse av psykisk ohälsa sprider kunskap och öppnar upp för att våga börja prata om psykisk ohälsa på arbetsplatser, i skolor och organisationer. Ambassadörerna håller även diskussionsgrupper, utbildningar, deltar i fokusgrupper, paneldebatter och andra uppdrag. Hjärnkoll Stockholm arbetar även attitydförändrande genom olika aktiviteter och projekt samt genom samtal med myndigheter i samarbete med andra brukarorganisationer.

Hjärnkoll startade 2009 som ett regeringsuppdrag till Myndigheten för delaktighet för att komma till rätta med negativa attityder och stigman kring psykisk ohälsa. Då drevs Hjärnkoll som en rikskampanj. Idag är Hjärnkoll ett Riksförbund med föreningar över hela landet som arbetar attitydförändrande på lokal nivå. Hjärnkoll drivs med stöd från Socialstyrelsen.

Chef för Hjärnkoll Stockholm är Lou Rehnlund lou.rehnund@hjarnkollstockholm.se

 

 

Hjärnkoll Stockholm är en del av NSPH Stockholm Län

I NSPH Stockholms län ingår Stockholmsföreningarna:

Attention Stockholm – Intresseorganisation för ADHD, Tourette’s syndrom, Aspergers syndrom, och Autismspektrumtillstånd.
Brukarföreningen Stockholm – En organisation som helt består av och vänder sig till alla människor som använder narkotika.
Fontänhuset Sköndal – För arbete, delaktighet och social gemenskap.
Fountainhouse Stockholm – Erbjuder arbete och gemenskap som en väg till återhämtning från psykisk ohälsa.
FMN Storstockholm – Föräldraföreningen mot narkotika.
OCD föreningen Stockholm – Intresseorganisation för personer med tvångssyndrom/OCD, anhöriga och yrkesverksamma.
SHEDO – Sprider kunskap om självskadebeteende och ätstörningar.
Trygga barnen – För barn som har en förälder med ett missbruk, beroende eller psykisk ohälsa.
SANE – För personer med neuroinflammatoriska och autoimmuna tillstånd med psykiatriska symtom, främst PANS.