Genom Hjärnkoll Workplace uppmärksammas arbetsgivare på tecken på psykisk ohälsa och hur detta kan motverkas. Arbetsgivare ska även få kunskap i hur de kan hantera pågående psykisk ohälsa på bästa sätt för arbetstagaren.

Majoriteten av alla sjukskrivningar idag sker på grund av psykisk ohälsa. En stor orsak till sjukskrivning är utmattningssyndrom. Risken är högst i trettioårsåldern och i “kontaktyrken”, alltså i arbete med patienter, klienter, kunder, elever eller brukare. Vård- och omsorgspersonal är den största yrkesgruppen som riskerar sjukskrivning, oavsett diagnos och den offentliga sektorn – kommuner, landsting, stat och offentliga bolag – står för en stor del av sjukskrivningarna på grund av psykisk ohälsa. Även intresseorganisationer och religiösa samfund ligger högt i statistiken. Psykiska diagnoser dominerar bland sjukskrivningarna i tjänstemannayrken och yrken som kräver längre utbildning.

Lever man med en eller flera diagnoser så ökar risken för stressrelaterad ohälsa. Utmattning behöver inte ha sitt ursprung på arbetsplatsen: Vi har alla ett privatliv, som påverkar oss i olika grad. Det kan uppstå privata kriser så som skilsmässa, dödsfall och sjukdom, som påverkar vår psykiska hälsa. I de fall utmattningen har sin orsak i arbetet, behöver en utredning kring arbetsmiljön göras.

Genom Hjärnkoll Workplace blir arbetsgivare och personal bättre rustade inför psykisk ohälsa på arbetsplatsen: Arbetsgivaren får kunskap om hur den kan hantera en anställd som drabbas av psykisk ohälsa och arbetstagaren får kunskap om hur den själv kan förebygga psykisk ohälsa på arbetsplatsen.

Kostnad

  • Föreläsning av en Hjärnkollambassadör med frågestund: 4 200 kr (moms tillkommer ej)

 

Se seminariet “Motverka psykisk ohälsa på arbetsplatsen” online!