Att sitta i fängelse som barn, växa upp med en mamma med schizofreni, omges av stigma och att migrera till ett nytt land är några av de saker som Ronia har erfarenhet av. Trots alla trauman och hinder har hon lyckats hitta strategier som får hennes liv att fungera väl idag. Ronia använder sina erfarenheter för att hjälpa andra som befinner sig i svåra situationer – och ge hopp om ett bättre liv.

Ronia växte upp med en mamma som hade schizofreni. Diagnosen innebar ett stort stigma i hemlandet Iran och var inget man pratade om. Varje dag på väg hem från skolan undrade Ronia hur mamman skulle bete sig just den här dagen. Skulle hon vara glad? Ledsen? Arg? Situationen innebar en tung börda för en liten flicka. Av politiska skäl satt Ronia dessutom i fängelse som barn tillsammans med sin familj. Traumat av detta satte så klart sina spår.

Ronia kom till Sverige 2000 som 20-åring tillsammans med sin familj. Hon följde med sin mamma på många läkarbesök och försökte få läkarna att förstå hur sjuk mamman var. Men eftersom mamman lärde sig att låtsas vara frisk fick hon inte den hjälp hon egentligen hade behövt – tills en läkare äntligen förstod allvaret.

Situationen var väldigt tung för Ronia och hon upplevde att hon liksom många andra anhöriga glömdes bort av vården. De svåra upplevelserna i barndomen och fortsatt trauma i vuxen ålder har lett till posttraumatisk stress, ångest och en dålig självbild.

Att överleva trauman och fortsätta leva

Något som har hjälpt Ronia att må bättre är yoga och mindfulness som hon praktiserar och själv lär ut till andra. Hon har också gått i terapi hos psykolog och fått stöd på ett kris- och traumacentrum. Det har dock varit svårt att få tillgång till rätt vård.

Ronia har många saker hon vill förmedla i sina föreläsningar. Bland annat vill hon öka kunskapen om hur tungt det är att vara anhörig till någon med svår psykisk sjukdom och vilken typ av stöd anhöriga behöver för att orka hjälpa sin närstående. Hon vill också dela med sig av hur hon överlevt alla sina trauman och idag hanterar dessa.

Förutom att vara Hjärnkollambassadör är Ronia forskare och yogalärare.

Hon föreläser främst på svenska och kan vid efterfrågan föreläsa på persiska.