Jag kan föreläsa om hur det är att växa upp med Autism, att sen som vuxen försöka leva som alla andra, om att få diagnos sent i livet, om utbildning, arbetsliv, vård och omsorg, boende, och relationer utifrån Autism. Om att vara perceptionellt högkänslig, depressiv, mobbad, utmattad, och feldiagnostiserad med självskadebeteende utifrån Autism, om utanförskapet och känslan att alltid stå vid sidan om.

Föräldraskapet som ensamstående förälder med egen Autism och sonens ADHD och Asperger, utmaningar i det, och styrkor med egen diagnos som förälder är också något jag föreläser om.

Jag växte upp i sju olika familjer på tio olika platser, gav upp en gång och ville inte leva längre när jag var tio, klarade aldrig varken grundskolan eller gymnasiet, festade bort min första lägenhet, blev utnyttjad, hamnade i destruktiva relationer med våld och missbruk, kände att det inte spelade någon roll om jag vaknade dagen efter en utekväll, och klarade oftast inte av att behålla ett jobb mer än ett halvår år.

Jag utvecklade tidigt egna strategier för att förebygga och hantera svårigheter utifrån Autism, gick in i väggen om och om igen, innan vändpunkten kom när jag fick min diagnos 40 år gammal., med förståelse och större möjligheter att jobba med mig själv.

En diagnos är viktig men jag är ändå glad över att jag inte fick diagnos tidigare för då hade jag troligen inte fått göra alla dom saker jag gjort eller kunnat få dom erfarenheter jag fått, som att ta hand om min son själv genom hela hans uppväxt, militärtjänsten, hemvärnet, och mycket mer.

Mina starka sidor är min drivkraft och envishet, min förmåga att strukturera och organisera, och min vilja att förändra och utveckla det som inte är bra.

Idag är jag mitt i livet, sonen vuxen och på väg till universitetet, och vill hjälpa andra genom att dela mina erfarenheter och min kunskap.