En viktig drivkraft för mitt engagemang i Hjärnkoll är att sprida kunskap om hur vardagslivet och arbetslivet kan te sig för personer med psykisk ohälsa och vilka friskfaktorer som kan underlätta återhämtningen.

Jag gör det genom att vävda samman mina levda erfarenheter av psykisk ohälsa (generaliserad ångest och ADHD), erfarenheter av psykiatrin (slutenvård, öppenvård) och arbetslivets utmaningar.

Jag tar avstamp i dessa erfarenheter för att formulera såväl erfarenheter som en vision om hur vi kan och måste bryta de tabun som finns, samt vilka sociala/organisatoriska och personliga förutsättningar och strategier som har hjälpt, och hjälper, mig att återhämtas och ha ett fungerade vardags- och arbetsliv. Genom att lyfta fram min egen resa vill jag bidra till att åstadkomma hopp och verktyg för förändring när det gäller psykisk ohälsa i samhället. Att få vara med i detta arbeta är en ynnest och något jag brinner för på ett personligt plan, jag är utbildad socionom och arbetar som lärare, forskare och föreläsare inom detta område.

Mina föreläsningar anpassas till beställarens önskemål. Det innebär att vissa föreläsningar helt tar avstamp i mina egna erfarenheter och strategier, i andra kan jag inkludera forskning för att sätta mina egna erfarenheter i en vidare kontext. Vidare använder jag gärna genus, etnicitet och andra ordningar som en utgångspunkt för att förstå psykisk ohälsa.

Mina föreläsningserfarenheter är varierade och består såväl av egna presentationer, paneldiskussioner, referensgrupper, intervjuer och författande av egna texter som berör vardags- och arbetsliv med psykisk ohälsa.

 

Mer om Palle:

Lyssna på Palle i Samtal i St Paul

Palle blev som tonåring sexuellt utnyttjad av en äldre man