Mansor flydde från Syrien 2012 och föreläser om sina erfarenheter av migrationsrelaterad stress och återhämtning.

Genom sin berättelse skildrar Mansor hur händelser och minnen från tiden före, under och efter flykten har påverkat hans psykiska mående. Han berättar om traumatiska upplevelser och om hur han efter tre år på flykt från Syrien kom till Sverige. Mansor delar även med sig av sina erfarenheter av stress och psykisk ohälsa som han upplevde under sin första tid i Sverige och vad som har hjälpt honom och hur han hanterar stressen idag.

Han bor i Stockholm där han studerar svenska, något han vill fortsätta med för att ta sig ut i arbetslivet.

Mansor föreläser på svenska och arabiska.

Mer om Mansour:

Kortfilmer med Mansour

Ur hopp växer framtiden del 1

Ur hopp växer framtiden del 2