Jag accepterade att jag hade en bipolär diagnos, men att acceptera att jag hade sårbarheten som psykisk sjuk var svårare och tog längre tid.

Mitt namn är Magnus Petersson, jag bor tillsammans med min sambo och våra energifulla hundar.

Till vardags arbetar jag som Brukarinflytandesamordnare för Psykiatri Nordväst i Region Stockholm.
Tjänsten innefattar att jobba med utvecklingsarbete inom klinikens öppen- och heldygnsvård. Detta gör jag utifrån patientperspektivet. Jag möter patienter och intresseföreningar för att samla in deras tankar och åsikter. Tjänsten kräver även att man ska ha egen erfarenhet av psykisk ohälsa och ha varit inneliggande inom heldygnsvård.

När jag var 18 år gammal insjuknade jag i en djup katatonisk depression och gick in i en psykos. Jag blev akut inlagd på en vårdavdelning. Inläggning varade i över tre månader, där man under tiden kunde fastställa och diagnostisera att jag hade en Bipolär diagnos. Min återhämtning gick till en början förhållandevis snabbt. Dock har det varit väldigt tuffa tider både känslomässigt och tankemässigt under årens lopp. Det är bara först senaste åren jag känner att jag landat i mig själv hittat min egen identitet.

Nu över 13 år senare känner jag att jag fått en enorm insikt, kunskap och byggt upp strategier för att kunna leva som jag vill. Jag har hela tiden min diagnos i åtanke men ser den mer som en positiv påminnelse av att ta hand om mig själv.

Jag har vid sidan av vardagligt arbete varit/är engagerad som Vice. Ordf. i föreningen Balans Stockholm under flera års tid. Föreningen riktar sig bland annat till personer med bipolär sjukdom och dess anhöriga. Jag har varit ambassadör för Hjärnkoll sedan några år tillbaka och känner en stor glädje för det.

Jag tycker det är spännande att variera och ta så mycket olika typer av uppdrag som möjligt. Jag brinner för personlig utveckling, att jobba med att förstärka styrkor som hjälper än att jobba med sina utmaningar. Jag har föreläst på flertalet mottagningar under patient- och närståendeutbildningar. Jag har varit ute i gymnasieskolor, haft uppdrag hos Polishögskolan samt flertalet andra former av uppdrag.

Vore kul om ni vill boka just mig 🙂

Mer om Magnus:

Läs Magnus berättelse på VÅGAPRATA:

Jag försvann från jordens yta när jag blev sjuk