Under värnplikten drabbades jag av neuros och självmordstankar.  Insikterna och lärdomarna från min livsresa har gjort att jag idag lyssnar jag på min inre röst och använder mina erfarenheter på ett produktivt sätt.

Jag är född och uppvuxen på i Vasastaden i Stockholm. Min barndom präglades av familj, vänner och mycket roligt både i staden och på landet, men också av återkommande frustrationer över att inte riktigt möta min egna högt ställda krav på mig själv. Det kunde vara i skolan eller med kompisar; jag blandade totalt ihop min självkänsla med prestation. För en utomstående kanske det därför inte kom som en total överraskning när jag under värnplikten – som jag gjorde vid ett hårt bas-säkerhetskompani i Berga – bröt ihop efter några tuffa övningar. Jag drabbades av en neuros och fick självmordstankar. Det var början på en idag lång erfarenhet av olika psykiska besvär.

Några insikter som förändrat mitt liv

Så här i efterhand kan jag se vad som lätt kan hända när jag inte lyssnar på sin inre röst. Med detta menar jag faktiskt inte nödvändigtvis att den inre rösten har rätt, men att man bör lyssna till den. För grunden hur du beter dig. Är du omedveten om den och den pådrivande kraft den har, på gott och på ont, så är det lätt att köra sig själv i botten. Den där rösten (och nu pratar jag förstås inte om något schizofrent utan om den inre röst som alla har) kan få saker som annars skulle vara relativt lätta att bli fruktansvärt tunga. Ett annat ord för den kanske är identitet, sådan som vi själva uppfattar oss.

Efter en lång resa både personligen och genom vården är jag idag diagnosticerad med schizoaffektivt syndrom och autism/Asperger.

Att använda mina erfarenheter till något produktivt

Hursomhelst har jag inte suttit overksam under de stormiga år som förflutit sedan jag gjorde lumpen 1994. Under dessa tjugofem år har jag tränat ungdomar och utvecklat nätverk inom lacrosse; skrivit en bok om sportens historia och metodik; engagerat mig i en samrådsgrupp för förbättring av psykiatriskt vård; odlat min egen kolonilott; jobbat i funktionshinderrådet; skrivit en självhjälpsbok och en diktsamling; och sitter sedan några år tillbaka som ordförande valförrättare i den lokala valnämnden. Kort sagt: min energi har inte bara gett upphov till psykoser, allmän ångest och annat som du kanske själv har upplevt; den har också tagit sig mycket produktiva uttryck.

Föreläsningarna kommer att handla om min bakgrund och de slutsatser jag dragit. Vad som kan hända om man inte ser skillnaden på ambition och verklighet. Att bli ständigt besviken på sig själv och bli mer behandlad efter realiteter och tillkortakommande. Jag har haft  mycket svårt att inse mina egna begränsningar.