Jag föreläser om hur det är att leva med bipolär diagnos och om de fördomar jag mött privat och i arbetslivet och de fördomar som ständigt reproduceras i media och populärkulturen.

Jag är medie-och kommunikationsvetare, har och har haft arbete inom den sektorn.

Historia och politik ligger högst bland mina intressen och mitt sommarhus i Blekinge skärgård.

Jag är ambassadör för Hjärnkoll för att vi är så många som diskrimineras på grund av psykisk ohälsa. Vår ”funktionsnedsättning” syns inte och jag tror att en del kränkningar kan vara omedvetna från vår omgivning.