När jag fick sömnsvårigheter och blev utbränd under en period i mitt liv började jag upptäcka vad psykisk ohälsa var.

Jag har diagnoserna, ADHD, högfungerande autism och bipolär sjukdom, ADHD:n blev jag diagnostiserad med först i vuxen ålder. Ända sedan jag blev utbränd har jag jobbat hårt på att försöka hitta mig själv för att kunna få reda på vad mitt nästa steg i livet ska bli. Nu vet jag bättre mina talanger och förmågor och har blivit mycket självsäkrare som person.

Även om jag först på senare år fått reda på vad psykisk ohälsa är och fungerar så har det varit med mig hela livet. Jag har stor erfarenhet av utanförskapet som kommit med ekonomisk utsatthet, ett annorlunda funktionssätt, upplevelsen av att inte duga samt att ständigt bli missförstådd och illa bemött.

Jag vill att mina föreläsningar ska inge en känsla av hopp för de som kan spegla sig i min situation eller bara har haft det tufft i livet med svåra motgångar. Det har inte varit lätt för mig att känna mig hemma i en värld av förväntningar, fördomar och krav som inte ligger i linje med mitt funktionssätt. På min resa får jag lära mig att gå mina egna vägar och göra det som känns bäst för mig.

Enligt mig har alla rätt att duga som de är, oavsett vad de gör i livet.

Mer om Erik:

Lyssna på Eriks föreläsning via Zoom:

Erik om sin asperger och isolation