Jag har många gånger hamnat mellan stolarna, fått kämpa mig till hjälpen, senaste gången var jag nära att förlora livet i psykisk ohälsa.

Jag har Asperger syndrom, OCD Tvångssyndrom som är färdigbehandlad men som jag alltid kommer ha lite av, och jag har även haft en ätstörning baserad på mina tvång. Jag har aldrig skämts över mina problem och kunnat prata om det med dom som står mig nära. Mina problem har jag förstått på senare tid har legat till grund, och startade under unga skolåren då jag blev mobbad. Har haft tre riktigt djupa dippar under åren och behövt hjälpen från vården genom behandlingar och stöd, för att ta mig ur problemen och kunna må bättre, men det har inte varit lätt för mig.

Jag föreläser om hur det är att gå i olika behandlingar och dagvård samt om hur mina problem startade med mobbing i skolan. Jag berättar om mig själv och mina diagnoser samt vad som hjälpt mig. Med min föreläsning vill jag ge hopp till andra om att det går att må bättre.

Jag är Hjärnkoll-ambassadör för att jag  genom min berättelse vill ge hopp/stöd till andra, att man inte är ensam om att må dåligt och att man måste våga prata om det för att må bättre och inte bära på det själv. Genom att vi pratar mer om psykisk (o)hälsa kan vi bidra till att fler mår bättre i vardagen och samhället.